V Klášteře v Plasích se hledá dokumentátor/dokumentátorka

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích přijme na pracoviště Klášter Plasy zaměstnance do hlavního pracovního poměru na pozici dokumentátor.

Náplň práce:

Zajišťování průvodcovské služby a podíl na návštěvnickém provozu kláštera. Zajišťování a příprava průvodcovské služby pro specifické skupiny návštěvníků (děti).

Součinnost při dokumentaci mobiliárních fondů hradů, zámků a klášterů. Podíl na preventivní péči mobiliárních fondů. Každodenní práce s mobiliárním fondem, součinnost při ukládání a stěhování předmětů.

Součinnost na administrativní části příprav nových interiérových instalací se zaměřením na barokní klášter a šlechtickou kulturu 19. století.

Požadujeme:

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; umělecké či uměleckoprůmyslové zaměření je výhodou
 • Znalost zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • Velmi dobrou znalost práce na PC – MS Office, databázové programy 
 • Zkušenosti s podobnou prací výhodou 
 • Znalost minimálně jednoho světového jazyka v mluvené i psané formě, znalost dvou světových jazyků výhodou
 • Znalost práce s archivními dokumenty (19. a 20. století) výhodou
 • Badatelský zájem v tématech aristokracie 18. –20. století, církevní dějiny, dějiny uměleckého řemesla, dějiny architektury, regionální dějiny výhodou 
 • Orientace v dějinách výtvarného umění a uměleckého řemesla
 • Organizační schopnosti a především schopnost samostatné práce
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • možnost získání praxe a zkušeností v provozu národní kulturní památky, ideální start kariéry u paměťové instituce
 • možnost rozvíjení badatelské činnosti v rámci odborné a vědecké organizace NPU, možnost zapojení se do vědeckovýzkumných projektů NPÚ
 • mladý, dynamický pracovní kolektiv
 • možnost práce v historické budově původního konventu kláštera v Plasích
 • platové zařazení podle příslušných mzdových předpisů – platová třída 8, stupeň dle praxe v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • pracovní poměr na plný úvazek na 1 rok s možností prodloužení
 • volný vstup na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 4. 2019, popř. dle domluvy

Místo výkonu práce: NKP Klášter Plasy, Studijní depozitář mobiliárních fondů

Zájemci zašlou:

 • strukturovaný profesní životopis
 • stručný motivační průvodní dopis

Emailem na berankova.stanislava@npu.cz, nejpozději 4. 3. 2019

Uchazeči splňující zadaná kritéria budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne 14. 3. 2019 v budově NKP Klášter Plasy, Plzeňská 2, Plasy. Přesný čas ústního pohovoru bude uchazečům splňujícím zadaná kritéria potvrzen telefonicky a e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části: ochrana osobních údajů.