Rezervace prohlídek plaského kláštera

Rezervaci prohlídky kláštera Plasy je možno uskutečnit jednou z následujících možností:

  • zasláním e-mailu na adresu: plasy@npu.cz
  • telefonicky na čísle: (+420) 373 322 174
  • poštou na adrese: Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy

Při rezervaci je třeba uvést:

  • jméno a příjmení (vč. instituce nebo společnosti)
  • kontakt (telefonní číslo a e-mail)
  • den, měsíc a hodinu návštěvy
  • okruh, který máte zájem navštívit
  • počet osob (případně specifikaci osob - děti, studenti, senioři apod.),
  • požadovaný jazyk výkladu
  • u okruhu Vodní systém je třeba objednávat skupiny o minimálním počtu 10 osob (max.15 osob)

Rezervace se stává platnou až po zpětném potvrzení Správou kláštera Plasy.