Kostel

PROHLÍDKOVÝ OKRUH JE Z DŮVODU VELKÉ REKONSTRUKCE KOSTELA DOČASNĚ UZAVŘEN! Výběrový prohlídkový okruh věnující se nejstarší stavbě plaského klášterního areálu - kostelu Nanebevzetí Panny Marie s výkladem o jeho historii, přestavbách, umělecké malířské a řezbářské výzdobě, unikátních varhanách i cisterciácké spiritualitě.

PROHLÍDKOVÝ OKRUH JE Z DŮVODU VELKÉ REKONSTRUKCE KOSTELA DOČASNĚ UZAVŘEN!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská bazilika vystavěná podle zásad cisterciácké architektury, jejíž forma se ustálila v polovině 12. století. I přes barokní úpravy tohoto kostela zůstala ona cisterciácká podstata zachována spolu s románskými prvky. Jedná se o jediný takovýto dochovaný kostel u nás.

 

PROHLÍDKOVÝ OKRUH JE Z DŮVODU VELKÉ REKONSTRUKCE KOSTELA DOČASNĚ UZAVŘEN!

Prohlídka začíná v severovýchodní ambitové chodbě konventu výkladem o historii cisterciáckého řádu. Následně vcházíme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl chápán jako nejdůležitější prostor v rámci klášterního areálu. Během prohlídky vás seznámíme se stavebně-historickým vývojem tohoto objektu. což nám umožňuje si na jeho příkladu představit typologii této specifické architektury a nahlédnout jejím prostřednictvím do cisterciácké spirituality.K vidění jsou zde barokní oltáře s obrazy od Karla Škréty nebo Petra Brandla a další výzdoba, jako lavice, zpovědnice, kazatelna a unikátní varhany.

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 50 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Děti 6-15 let 40 Kč
 • Studenti 15-26 let 40 Kč
 • Senioři nad 65 let 40 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 40 Kč
 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny