Kostel

Výběrový prohlídkový okruh věnující se nejstarší stavbě plaského klášterního areálu - kostelu Nanebevzetí Panny Marie s výkladem o jeho historii, přestavbách, umělecké malířské a řezbářské výzdobě, unikátních varhanách i cisterciácké spiritualitě.

Prohlídky vychází v sudou hodinu dle otvírací doby (vč. 12:00).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská bazilika vystavěná podle zásad cisterciácké architektury, jejíž forma se ustálila v polovině 12. století. I přes barokní úpravy tohoto kostela zůstala ona cisterciácká podstata zachována spolu s románskými prvky. Jedná se o jediný takovýto dochovaný kostel u nás.

Prohlídka začíná v severovýchodní ambitové chodbě konventu výkladem o historii cisterciáckého řádu. Následně vcházíme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl chápán jako nejdůležitější prostor v rámci klášterního areálu. Během prohlídky vás seznámíme se stavebně-historickým vývojem tohoto objektu. což nám umožňuje si na jeho příkladu představit typologii této specifické architektury a nahlédnout jejím prostřednictvím do cisterciácké spirituality.K vidění jsou zde barokní oltáře s obrazy od Karla Škréty nebo Petra Brandla a další výzdoba, jako lavice, zpovědnice, kazatelna a unikátní varhany.

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 1.–31. 3. uzavřen
1. 4.–30. 6. so–ne 10.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 10.00–16.00
1. 9.–31. 10. so–ne 10.00–16.00
1. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 50 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Děti 6-15 let 40 Kč
 • Studenti 15-26 let 40 Kč
 • Senioři nad 65 let 40 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 40 Kč
 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny