Rozmanitost v jednotě (Plasy)

Výstava

Cisterciácká klášterní krajina ve střední Evropě
Výstava o klášterní krajině šesti cisterciáckých klášterů převážně ze střední Evropy. Ponořte se do světa cisterciáckých mnichů a pohleďte na odkaz mnichů, který dodnes v krajině můžeme číst (staré cesty, křížky, aleje, mlýny, hospodářské dvory, rybníky, vznikající i zanikající vsi, doklady těžby či zemědělství, ...).

Více k výstavě a celému projektu zde: www.klasterni-stezky.cz/rozmanitost

informační letáky: