Metter(m)nich (Plasy)

Netradiční prohlídka

  • Změna

„...člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“

Mimořádné zpřístupnění 1. patra Nové prelatury (zámek) s doprovodnou výstavou ukáže osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich plaského sídla. Návštěvníci budou mít unikátní možnost zažít prostor bývalé prelatury před jeho památkovou obnovou a poznat, jakým způsobem budou interiéry a samotná budova obnovovány v následujících pěti letech.

Výstava je přístupná:

  • červen: soboty a neděle (10-12; 13-16)
  • červenec: úterý až pátek (13-16) soboty a neděle (10-12; 13-16)
  • srpen: úterý až pátek (13-16) soboty a neděle (10-12; 13-16)
  • září: soboty a neděle (10-12; 13-16)

(Zahájení výstavy proběhne 1. června v 10.00 úvodní komentovanou prohlídkou.)