Fotosalon VI (Plasy)

Výstava

Každoroční raně prázdninová výstava fotografií členů plaského fotoklubu v prostorách velkého opatského sálu prelatury. Výstava je přístupná o víkendech a svátcích. (www.fotoklub-plasy.wz.cz)